لینک دانلود فایل<بررسی تاثیر ابزارهای نوین و نو آوری بانکها در جلب مشارکت مردم در اقتصاد>

پایان نامه تاثیر ابزارهای نوین در بانکها ,جلب مشارکت مردم در اقتصاد,دانلود تحقیق در مورد اقتصاد مشارکتی,دانلود تحقیق درباره بانکداری مشارکتی,مشارکت مردم در بانکداری,دانلود پایان نامه اقتصاد,خرید پایان نامه اقتصاد,انواع کارتهای بانکی,ابزارهای بررسی تاثیر ابزارهای نوین و نو آوری بانکها در جلب مشارکت مردم در اقتصاد نمونه ی دیگری از مجموعه فایل ها با عنوان بررسی تاثیر ابزارهای نوین و نو آوری بانکها در جلب مشارکت مردم در اقتصاد. آماده دریافت می باشد برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

مقدمه:
وجود ابزارهاي مالي گوناگون و متنوع در بازار مالي. انگيزش و مشاركت بيشتر مردم را در تأمين منابع مالي فعاليتهاي اقتصادي درازمدت به همراه مي‌آورد. تنوع ابزارهاي مالي از نظر تركيب ريسك و بازده و ماهيت سود و شيوه مشاركت در ريسك گروههاي مختلفي را به سوي خود مي‌كشاند. مطالعة سير تاريخي بازار مالي رد كشورهاي پيشرفته و توسعه يافته نشان مي‌دهد كه اين كشورها همواره سعي كرده‌اند كه با انجام نوآوريهاي مالي در زمينة ابزارهاي مالي گونه‌ها و زمينه‌هاي بكارگيري ابزارهاي مالي را گسترش دهند و از اين طريق سرمايه‌هاي بيشتري را جذب كنند. شناخت اين ابزارهاي جديد مي‌تواند ما را در توسعه هر چه بهتر بازار مالي كشورمان ياري رساند و بدين ترتيب رشد و توسعة اقتصادي را تسهيل و تسريع بخشد. همانطور كه در فصل اول اشاره گرديد بهترين شكل تأمين مالي سرمايه‌گذاريهاي درازمدت. از محل پس اندازها و نقدينگي بخش خصوصي و از طريق بازار مالي محقق مي‌شود. بازار مالي در هدايت پس اندازهاي كوچك به سرمايه‌گذاريهاي مولد. جذب پس اندازهاي راكد در توليد. اصلاح ساختار بخشهاي اقتصاد. افزايش درآمد ملي. افزايش درآمد دولت و ... نقش مهمي مي‌تواند ايفا كند. دستيابي به اين هدفها مستلزم گسترش بازار مالي از طريق تنوع بخشيدن به ابزارها و نهادهاي مالي است. بديهي است نخستين گام در متنوع ساختن، دستيابي به شناخت كامل و دقيق از انواع آن است. در تحقيق پيش روي سعي شده است انواع ابزارهاي مالي موجود در بازارهاي مالي جهان اشاره شود و ضمن آن ويژگيها، زمينه‌ها، كاربرد، وجوه افتراق و اشتراك ابزارها و ... تبيين شود.


فهرست:
فصل اول : نوآوریهای ابزاری
۱-۱) مقدمه:
۱-۲) ابزارهای مالی نوین در سیستم بانکداری
۳-۲-۱) حسابهای ویژه جاریSpecial checking Account
۱-۲-۲) گواهی سپرده certificate of deposit: CDs
۳-۲-۳) براتهای وعده دار Bankers acceptances
۱) میزان اعتبار بانک منتشر کننده
۱-۲-۴) کارتهای اعتباری: Credit Cards
انواع کارتهای بانکی
انواع کارت از جهت چگونگی تسویه
الف: کارتهای بدهکار (Debit Cards)
ب: کارت‌های اعتباری (Credit Cards)
ج: کارت هزینه (Charge Card)
انواع کارت از جهت تکنولوژی مورد استفاده
الف- کارت با نوار مغناطیسی (Magnetic Stripe Card)
ب- کارت با تراشه الکترونیکی (Chip Card)
۳-۲-۵) حسابهای Now: [Negotiable order of with drawel Account]
۳-۲-۶) سپرده شاخص بازار MIDs: Market Index Deposits
۱-۲-۷) تبدیل به اوراق قرضه کردن Securization
تبدیل به اوراق قرضه کردن بر اساس دو دسته داراییهای حقیقی ABS
اختیار معامله سهام
حق خرید اضافی سهام
حق تقدم
ابزارهای سرمایه‌گذاری مشترک
معاملات آتی شاخص بندی شده
پ- ابزارهای مالی با نرخش شناور Voriable-Rate securities
ت- اوراق بهادار با نرخ بهره صفر
۱-۳-۳) ابزارهای مشتقه اوراق قرضه شهرداریها: muncipal securities
الف- قراردادهای آتی و سلف
الف- معاملات آتی
معاملات سلف
معاوضه
ساختار معاملات معاوضه
انواع معاملات معاوضه
۱- معاملات معاوضه نرخ بهره
۲- معاملات معاوضه ارز
۳- معاملات معاوضه کالا
انواع اختیار معامله
استراتژیهای ترکیبی اختیار معامله
ج- اوراق بهادار ترکیبی
۱-۴- ابزارهای ترکیبی نرخ بهره – نرخ ارز
۱-۴-۲) ابزار ترکیبی نرخ بهره – سهام
۳-۴-۲) ابزار ترکیبی ارز – کالا
د- نرخ بهره متقابل Interest Rate swepts:
فصل دوم: نوآوری نهادی
۲-۱) مقدمه
۲-۲) موسسات سپرده پذیر
۲-۲-۱) بانکهای تجاری:
۲-۲-۲) موسسات وام و پس انداز (S& LS) Saving and loan associations
۲-۲-۳) بانکهای پس انداز Saving Banks
۲-۲-۴) اتحادیه‌های اعتباری: Credit unions
۲-۳) موسسات غیر سپرده پذیر:
۲-۳-۱) شرکتهای بیمه‌ای insurance companies
۴-۳-۱-۱) شرکتهای بیمه عمر Life insurance
۲-۳-۱-۳) صندوقهای بازنشستگی Pension funds
انواع طرح بازنشستگی
طرح بازنشستگی با سهم تعریف شده
طرحهای بازنشستگی با مزایای مشخص
طرحهای بازنشستگی طراح: designer pensions
۲-۳-۲) موسسات سرمایه‌گذاری
۲-۳-۲-۱) شرکتهای سرمایه‌گذاری inrestment companies
انواع شرکتهای سرمایه‌گذاری
صندوق‌های با سرمایه متغیر
صندوق با سرمایه ثابت
صندوق‌های سرمایه‌گذاری غیر فعال
انواع صندوق‌ها از نظر هدف‌های سرمایه‌گذاری
خانواده صندوق‌های سرمایه‌گذاری
بریتانیا
۴-۳-۲-۲) بانکداری سرمایه‌گذاری Inrestment Banking
۲-۳-۲-۳) مؤسسات تأمین سرمایه inretment bank
وظایف و نقش مؤسسات تأمین سرمایه در بازارهای مالی
نقش موسسات تأمین سرمایه در تسهیل تأمین مالی شرکت‌ها
نقش موسسات تأمین سرمایه در تشکیل سرمایه
نقش موسسات تأمین سرمایه در واگذاری فعالیت‌های اقتصادی به بخش خصوصی
کمک به خریداران و فروشندگان اوراق بهادار در مقام دلال و کارگزار
خدمات مؤسسات تأمین سرمایه
نقش موسسات تأمین سرمایه در افزایش کارایی اطلاعاتی بازار مالی
۲)کمک به ایجاد شرکت‌های جدید
۳)مشاوره مالی
۴)مشاوره در مورد طرح‌ها
۵) مشاوره در مورد تأمین مالی از طریق اجاره
۶) خدمات مدیریت بدره خدمات مشورتی در زمینه ادغام و تملک شرکت‌ها (قبضه کردن مالکیت)
۷) تنزیل اسناد (سفته و برات)
۲-۱) تعریف صندوق پوشش خطر
۴-۳-۲-۴) صندوقهای پوشش خطر (hedge fund)
۳-۲) اوراق بهادار با درآمد ثابت
۳-۱) آربیتراژ اوراق قرضه قابل تبدیل
۲-۲) کاهش خطر از راه ادغام و ترکیب آربیتراژ
۲-۴) سرمایه‌گذاری در اوراق بهادر شرکتهای ورشکسته
۲-۳-۲-۵) صندوقهای وجوه وقفی endowment funds
۲-۵) اوراق بهادار با پشتوانه رهنی
۲-۳-۲-۶) بنگاه سرمایه‌گذاری – بانکداری Inrestment –banking firm
۲-۳-۲-۷) بنگاههای اعتباری دولتی Federal credit Agencies
فصل سوم: نوآوری تکنولوژیکی
Technology Innoration
۳-۱) مقدمه:
۳-۲) اقتصاد جدید
۱- آزادسازی تجارت جهانی
۲- فناوری اطلاعات یا دیجیتال
۳- مدیریت دانش
۴- ابداعات
۵- بازسازی ساختاری
۶- بهره وری
۷- تغییرات در محل کار و نیروی کار
۸- عزیز شدن مصرف کنندگان
۱۰- کوچک شدن دولت
۱۱- کسب و کار و تجارت الکترونیکی
۱) بانکداری الکترونیکی
مقدمه
۳- خلاصه‌ای از تاریخچه بانکداری اینترنتی
۵- مروری بر ویژگی‌های بانکداری اینترنتی
۱-۵- مزایای بانک‌های صددرصد اینترنتی
دستیابی در هر مکان و هر زمان
عدم هرگونه دردسر برای گشایش حساب
سهولت در پرداخت قبوض
۲-۵- معایب بانک‌های صددرصد اینترنتی
نبودن بعضی از خدمات پروژه
مشاور مالی
۳-۵- کاربری بانکداری اینترنتی
معامله کنندگان اینترنتی
پس اندازکنندگان
وام گیرندگان
خریداران فوری
۶- راه حلی برای برتری در بانکداری:
شعبه اینترنتی:
خدمات جدید ارائه شده توسط بانکداری الکترونیکی
۱)چک الکترونیکسرویس وصول چک‌ها
۲) پول الکترونیکی E-Money و پول نقد دیجیتال
۳) سایر خدمات الکترونیکی:
۲) خرید و فروش الکترونیکی اوراق بهادار:
مقدمه
سیستم ارتباط رایانه ای
شبکه‌های ارتباط الکترونیکی (Electronic Communications Networsk) ECN
کارگزاران شبکه ای
مزایده همزمان
بازارهای ارز خارجی
هزینه‌های سرمایه‌گذاری اینترنتی
دلایل پیشرفت سرمایه‌گذاری اینترنتی
زمینه سازی و آمادگی برای سرمایه‌گذاری اینترنتی


مطالب دیگر:
🔗تحقیق جایگاه صلوات در اندیشه اسلامی🔗تحقیق عدالت حضرت مهدی (عج) در گستره جهان🔗تحقیق عصمت پيامبران🔗تحقیق بررسی عدل و توحيد🔗تحقیق نماز از دیدگاه امام علی🔗تحقیق توصیف پیامبر از نگاه قرآن🔗تحقیق آشنایی با عصمت پيامبران🔗تحقیق زمین در قرآن ( حركت زمين- كرويت زمين )🔗تحقیق فلسفه ، تاریخچه و اهمیت حجاب🔗تحقیق قرآن اصلاح الگوي مصرف پرچمدار🔗تحقیق عوامل سبب ساز گرايش رابطه نامشروع متاهلین🔗تحقیق بردگی در حقوق بین الملل🔗تحقیق برده داری در فقه امامیه، بردگی از نظر اسلام🔗تحقیق بررسی شرط نتیجه و مقایسه ان باحقوق فرانسه🔗تحقیق برنامة ‌اصلاحات اقتصادي نئوليبراليستي تورگوت اوزال در تركيه🔗تحقیق بهره وری نیروی انسانی🔗تحقیق مفهموم نيت در دین🔗تحقیق وصاياي امام علي به جوانان🔗تحقیق تحلیل ولايت ، محبت و امانت در قرآن🔗تحقیق زندگی و شهادت سیدالشهداء امام حسین (ع)🔗تحقیق زندگي نامه جامع امام علي🔗تحقیق زندگينامه امام جواد🔗تحقیق ریحانه پيامبر(ص) در علم و عبادت🔗تحقیق زندگي و سيماي حضرت امام مهدي القائم🔗تحقیق زندگينامه حضرت آدم